poniedziałek, 14 grudzień 2020

Kolęda - wizyta duszpasterska, przełożona

"Po konsultacjach i gruntownym rozważeniu sprawy Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki zadecydował, że ze względu na zagrożenie epidemiczne (ryzyko zarażenie wiernych i kapłanów), wizyta duszpasterska nie może odbyć się w sposób tradycyjny. Odpowiedzialność za innych nakazuje nam zmieniać formy duszpasterskie i wsłuchiwać się w potrzeby wiernych.

Biskup Ordynariusz postanowił, że we wszystkich parafiach diecezji ełckiej wizyta duszpasterska zostaje przełożona na czas późniejszy, gdy możliwe będzie w sposób bezpieczny odwiedzanie naszych wiernych w domach. Możliwe terminy zostaną przekazane przez Kurię w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Zachęcam, by w kościołach trwała nieustanna modlitwa za rodziny, jednocześnie parafie powinny organizować pomoc najbardziej potrzebującym (np. za pośrednictwem akcji Caritas – Paczka bezdotykowa)".

ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

Źródło: Diecezja Ełk