poniedziałek, 21 grudzień 2020

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rusza nabór do projektu powiatu Gołdapskiego „Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wsparcie dla osób z powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł oraz wsparcia finansowego przez okres 10 miesięcy.

Powiat Gołdapski informuje, że w dniach 7-13 stycznia 2021 r. odbędzie się nabór formularzy do kolejnego projektu "Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie udzielone bezzwrotne wsparcie finansowe w stałej kwocie 23 050 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe przez okres 10 m-cy prowadzenia działalności, w kwocie do 1150 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone tygodniowym szkoleniem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Projekt kierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego:
  • bezrobotnych
  • biernych zawodowo
  • pracujących na umowach krótkoterminowych z niskimi dochodami
  • ubogich pracujących
Więcej informacji w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, pok. nr 30, lub pod nr tel. 87 615 44 30, 504 159 881 oraz na stronie projektu www.dotacje.powiatgoldap.pl
a7e90887f6ff5d95cbf7981353dbeafb
 
 
Źródło: elk.pl