czwartek, 14 styczeń 2021

Paweł Żuk - Nowym dyrektorem MOSiR-u w Ełku

Fot. elk.pl Fot. elk.pl

Paweł Żuk został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Zakończyła się procedura konkursowa, w wyniku której prezydent Ełku powierzy w najbliższych dniach kierownictwo jednostki nowemu dyrektorowi.

Zakończył się trzeci już konkurs na stanowisko dyrektora MOSiR w Ełku, tym razem pozytywnie. Na stanowisko wybrany został Paweł Żuk, który spełnił wymagania w zakresie wykształcenia, doświadczenia i kompetencji zawodowych. 

W toku procedury konkursowej kandydat przedstawił interesującą, spójną i możliwą do realizacji koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Wykazał się właściwą znajomością specyfiki jednostki oraz aktów prawnych, w oparciu o które funkcjonuje ełcki MOSiR. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników oraz w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych. 

Paweł Żuk do niedawna pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. Wcześniej pracował m.in. jako doradca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a także był dyrektorem ośrodka kultury, sportu i turystyki.

Nowy dyrektor ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na kierunku Wychowanie Fizyczne. Ponadto ukończył liczne szkolenia i kursy branżowe, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i budowy partnerstw, podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, komunikacji w otoczeniu międzynarodowym czy źródeł dofinansowania działalności z funduszy pomocowych UE. Jest także trenerem piłki nożnej, instruktorem pływania i fitness.

Źródło:elk.pl