środa, 30 czerwiec 2021

Zagospodarowane placu zabaw, parkingu, wykonanie ogrodzenia - Inwestycje przy Szkole Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna

Fot. Szkolnictwo.pl Fot. Szkolnictwo.pl

Podpisane zostały już umowa na zagospodarowanie placu zabaw oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku w ramach prowadzonej rozbudowy oraz  na przebudowę ogrodzenia szkoły.

Plac zabaw i parking 

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie placu zabaw:

 • roboty ziemne i rozbiórkowe,

 • wykonanie na placu zabaw podbudowy z kruszywa,

 • wymiana łożysk i śrub montażowych w istniejących wcześniej zdemontowanych urządzeniach oraz ich montaż na placu zabaw,

 • wykonanie nawierzchni poliuretanowej.

 1. Wykonanie schodów i rampy dla osób niepełnosprawnych.

 2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

 3. Wykonanie parkingu i dojazdów z płyt ażurowych.

 4. Wykonanie dojść pieszych z kostki betonowej.

 5. Wykonanie oznakowania.

 6. Zagospodarowanie trawników.

Termin zakończenia prac jest planowany na początku września 2021 r.

Ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5

Zakres prac obejmuje:

 • demontaż istniejącego ogrodzenia,

 • wykonanie robót ziemnych,

 • wykonanie cokołów żelbetowych oraz obrzeży betonowych,

 • wykonanie ogrodzenia stalowego oraz montaż bramy.

Planowany termin zakończenia prac to początek września 2021 r.