środa, 30 czerwiec 2021

Prezydent Tomasz Andrukiewicz z absolutorium, bez wotum zaufania

Fot.  Tomasz Andrukiewicz Fot. Tomasz Andrukiewicz

Dziś 30  czerwca 2021  r. na sesji Rady Miasta odbyło się m.in.  głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium prezydentowi miasta przez radnych. Wotum zaufania, to możliwość, w której Rada Miasta kompleksowo może ocenić, to w jakim kierunku rozwija się miasto i czy jest to - w ich ocenie - kierunek właściwy. Prezydent Tomasz Andrukiewicz nie uzyskał wotum zaufania. Uzyskał natomiast  zdecydowaną większością absolutorium za wykonanie budżetu. 

 W głosowaniu nad wotum zaufania 10 radnych  było za udzieleniem wotum, 7 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 2 radnych było nieobecnych, 1 nie oddał głosu. 

Tak głosowali radni w sprawie wotum zaufania: 

 IMG 1832l

 

Tak głosowali radni w sprawie absolutorium: 

IMG 1833

Sesja Rady Miasta: