wtorek, 24 styczeń 2023

Urodzenia, małżeństwa, zgony, imiona – statystyki wybranych danych za 2022 r.

Fot. Ilustracyjne Dzień Dobry Ełk Fot. Ilustracyjne Dzień Dobry Ełk

W minionym roku w ełckim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono mniej aktów urodzenia oraz małżeństwa w porównaniu z 2021 rokiem. Spadła także liczba rozwodów oraz aktów zgonu. Natomiast ze statystyk szpitala Pro-Medica w Ełku wynika, że liczba zgonów w naszym mieście utrzymała się na podobnym poziomie niż rok wcześniej.

W naszym powiecie obserwuje się tendencję spadkową urodzeń, przy czym spadek 2022/2021 osiągnął -16% (porównawczo powiat Olsztyński i miasto Olsztyn -11,6%, powiat elbląski i Elbląg -13,5%. W 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zaobserwowano wyraźnego spadku urodzin (tylko -0,4%, stąd, teraz spadek -16%), ponieważ ełcki szpital Pro-Medica przejął funkcję oddziałów położniczych okolicznych szpitali (np. Olecko). Wydaje się że tendencja spadkowa będzie trwała i podobnie jak w całym województwie i kraju, z roku na rok będziemy obserwowali zmniejszającą się liczbę urodzeń.

Liczba zgonów osób z powiatu ełckiego (miasto Ełk i powiat) powraca do średnich wartości obserwowanych przed 2019 rokiem, nadal większa liczba zgonów dot. osób spoza powiatu (około 70 w 2022 r. w porównaniu do 51 w 2017 i 108 w 2021 r.). Zmniejszenie liczby zgonów ma związek z poprawą sytuacji epidemiologicznej w zakresie Covid-19, poprawą dostępności placówek medycznych, które wróciły do „normalnego” przedepidemicznego trybu funkcjonowania. Jednak ciągle widać, że na liczbie zgonów odciska swoje piętno tzw. „dług zdrowotny”, czyli ogólne, wieloczynnikowe pogorszenie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa będące efektem pandemii.

Zestawienie urodzeń w ełckim szpitalu Pro-Medica w Ełku sp. z o. o.

URODZENIA

 

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

Miasto Ełk

511

472

604

512

524

486

430

385

Powiat ełcki

726

665

820

689

730

650

575

507

Spoza powiatu

269

324

254

225

212

173

244

178

Zestawienie zgonów w ełckim szpitalu Pro-Medica w Ełku sp. z o. o.

ZGONY

 

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

Miasto Ełk

86

111

107

109

150

131

108

113

Powiat ełcki

151

160

168

166

210

219

183

159

Spoza powiatu

43

47

51

57

71

81

108

69

W Urzędzie Stanu Cywilnego, w porównaniu do poprzedniego roku 2021, spadła liczba sporządzonych aktów urodzenia (w tym 321 aktów było zagranicznych), a 145 aktów sporządzono na podstawie zgłoszenia elektronicznego, tzw. e-urodzenia.

Spadła również liczba sporządzonych aktów małżeństwa. W porównaniu do roku 2021, w 2022 r. związek zawarło o 187 par mniej (w tym 116 aktów było zagranicznych). Natomiast spadła liczba rozwodów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Znacznie spadła także liczba sporządzonych aktów zgonu w stosunku do 2021 roku (w tym 62 akty były zagraniczne).

Dane statystyczne z Urzędu Stanu Cywilnego

 

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

Akty urodzenia

1223

1273

1120

1218

1031

Akty zgonu

789

866

1061

1047

884

Akty małżeństwa

412

482

356

487

415

Rozwody

176

179

140

177

161

Najczęściej nadawane imiona w 2022 r.

Najpopularniejsze imię w 2022 r. wybierane dla chłopca to Aleksander (14) i Nikodem (14), a dla dziewczynki – Maja (19) i Hanna (19). W 2021 r. były to kolejno imiona: Antoni (31) i Zuzanna (19). W tym roku imię Antoni jest na 3 miejscu (11), zaraz za Franciszkiem (13). Imię Zuzanna również zajmuje trzecie miejsce pod względem popularności (8) w porównaniu do roku 2021 r.

2020 rok

2021 rok

2022 rok

chłopcy

dziewczynki

chłopcy

dziewczynki

chłopcy

dziewczynki

Antoni 27

Filip 20

Jakub 19

Aleksander 18

Piotr 15

Franciszek 15

Zuzanna 21

Hanna 19

Zofia 16

Julia 15

Aleksandra 14

Antoni 31

Aleksander 27

Filip 22

Jakub 19

Leon 18

Franciszek 17

Mikołaj 15

Zuzanna 19

Alicja 17

Maja 16

Julia 16

Amelia 16

Hanna 16

Laura 15

Maria 15

Zofia 15

Aleksandra 13

Aleksander 14

Nikodem 14

Franciszek 13

Antoni 11

Jakub 11

Marcel 11

Maja 19

Hanna 19

Lena 11

Zuzanna 8

Maria 8

Anna 7