czwartek, 28 grudzień 2023

Sprzedaż nieruchomości w Ełku na rzecz wojska

Fot. Archiwalne Dzień Dobry Ełk Fot. Archiwalne Dzień Dobry Ełk

Prezydent Ełku podpisał akt notarialny sprzedaży gruntu przy ul. Sikorskiego przeznaczonego pod zabudowę. W związku z rozbudową Sił Zbrojnych RP  wojsko wybuduje tam dwa budynki mieszkalne dla żołnierzy stacjonujących w Ełku.

W ostatnim czasie w siedzibie Urzędu Miasta Ełku odbyło się podpisanie aktu notarialnego sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Sikorskiego, oznaczonej numerem 1680/3 o powierzchni 0,8060 ha.
Ma to związek z trwającą rozbudową Sił Zbrojnych RP. W Ełku będą stacjonowały dwa bataliony podległe 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w tym batalion OT. Agencja Mienia Wojskowego zobowiązana jest do zapewnienia zakwaterowania przybywającym żołnierzom – stąd wniosek wojska o możliwość sprzedaży działki, na której Agencja Mienia Wojskowego zamierza wybudować dwa budynki mieszkalne łącznie na około 60-80 lokali.

Rada Miasta Ełku uchwałą nr LVII.613.2023 z dnia 11 października 2023 r. wyraziła zgodę na udzielenie 60% bonifikaty przy sprzedaży ww. nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego. Cena sprzedaży po udzieleniu bonifikaty we wskazanej wysokości wynosi 1.747.092 zł brutto.