niedziela, 12 maj 2019

Uroczyste przekazania Uchwały nadającej nazwę Stefana Marcinkiewicza - Stadionowi Miejskiemu w Ełku

Fot. MKS MAZUR EŁK Fot. MKS MAZUR EŁK

Wideo - Stefan Marcinkiewicz 

Na ostatniej Sesji Rady Miasta (24 kwietnia 2019 r. ) jednogłośnie podjęto Uchwałę o nadaniu nazwy Stadionowi Miejskiemu w Ełku imienia Stefana Marcinkiewicza. Jak informuje Zarząd Klubu MKS Mazur Ełk  na kolejnej Sesji w dniu 22.05.2019  - odbędzie się uroczyste wręczenie Uchwały na ręce rodziny Stefana Marcinkiewicza.  W uroczystości wezmą udział osoby  związane  z Klubem MKS Mazur Ełk tzn. Zarząd, piłkarze i kibice, jak również byli działacze, piłkarze i przyjaciele klubu. 

Przypominamy: 

Wniosek złożyło pięciu radnych KO- L: Anna Wojciechowska, Ireneusz Dzienisiewicz, Adam Dobkowski, Dariusz Dracewicz, Krzysztof Wiloch! 

UZASADNIENIE POMYSŁODAWCÓW  - RADNCH KO-L

 - "Inspirowani postawą i życiorysem ełczanina Stefana Marcinkiewicza, legendy spodu ełckiego, zawodnika i trenera Kolejowego Klubu Sportowego „Mazur” Ełk, wychowawcy dzieci i młodzieży -utożsamiając się z wnioskami w tej samej sprawie, składanymi wielokrotnie przez mieszkańców Ełku w różnej formie i przy różnych okazjach, chcemy uhonorować tego niezwykłego Ełczanina, pasjonata sportu i jego ukochanej dyscypliny -piłki nożnej. Pragniemy tym samym podziękować Panu Stefanowi Marcinkiewiczowi za całe jego życie, serce i duszę, które oddał najpopularniejszemu spodowi w Ełku. Nadanie Stadionowi Miejskiemu w Ełku imienia Stefana Marcinkiewicza byłoby jednocześnie popularyzowaniem szlachetnych ludzi z pasją, promowaniem zdrowego stylu życia oraz zwróceniem uwagi na społeczny i bezinteresowny charakter pracy z młodzieżą, kształtującej umiłowanie pasji i patriotycznych postaw. Mając nadzieję, że Pan Prezydent oraz Pan Przewodniczący Rady Miasta podzielą nasze zdanie, prosimy, abyście Panowie możliwie bez zbędnej zwłoki uruchomili procedurę nadania największemu obiektowi sportowemu w mieście, nazwy: „Stadion Miejski w Ełku imienia Stefana Marcinkiewicza”

1a.Uchwała.oprawiona