poniedziałek, 25 maj 2020

"Śmieci nasze najdroższe" - projekt nie uzyskał pozytywnej opinii komisji

W dniu dzisiejszym debatowała Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Podjęto m.in. temat  uchwały dotyczącej metody ustalania opłaty oraz stawki za pojemnik. Przypominamy! Według projektu uchwały, jeśli ta zostanie zaakceptowana, za odbiór śmieci zapłacimy do 58 zł od gospodarstwa domowego. Stawka miałaby być niezmienna, niezależnie od tego czy gospodarstwo zamieszkuje jedna czy kilka osób.

Nowe stawki, które zostaną uchwalone wpiszą się w nasz budżet od lipca 2020 r. W projekcie uchwały przewidziano także możliwe ulgi – 58% dla mieszkańców, których dochód nie przekracza 150% kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, 16% opłaty dla mieszkańców, których dochód nie przekracza 142% kwoty. 

Dziś poruszona została także bardzo ważna kwestia. Miasto Ełk liczy około 56 tyś mieszkańców ( stan na marzec 2020 r.) Deklaracje śmieciowe zgłosiło jedynie około 47 tyś mieszkańców. Co z resztą? Dlaczego około 9 tyś mieszkańców nie płaci za śmieci? Po długiej debacie projekt uchwały nie otrzymał pozytywnej opinii komisji. Tak głosowali radni: 

IMG 2639 1

Jak twierdzi Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański, jego zdaniem, propozycja uchwały, to najlepsze proponowane rozwiązanie, miasto otwarte jest ciągle na propozycje dotyczące ulg od uiszczania opłat i proponuje skupienie się na osobach, które należałoby ustrzec przed podwyższoną opłatą.

 - Działania, które podjęliśmy miało uszczelnić system, żeby jeden nie płacił za drugiego.Oczywiście jest pole do dyskusji kogo  możemy zwolnić z opłat, możemy dyskutować o zniżkach osób w najtrudniejszej sytuacji. Szukamy, jako samorząd takich metod i sposobów, które nie obciążyłyby naszych mieszkańców. Uważam, że system, który oczekuje opłat od gospodarstwa domowego, jest systemem szczelnym. Otwarci jesteśmy natomiast na rozmowy w sprawie zwolnień i ulg - mówił o propozycji uchwały Zastępca Prezydena Ełku Artur Urbański. 

Radny Hubert Górski proponuje nie podejmowanie jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie stawki opłaty i powrót do rozmowy z mieszkańcami, mimo, że czasu jest niewiele. Jego stanowisko, to prośba o przedstawienie nam konkretnych propozycji z argumentacją i płynącymi z niej konsekwencjami, tak abyśmy sami, jako mieszkańcy mogli wybrać która alternatywa jest dla nas „najsprawiedliwsza”. - Nie dzisiaj jest czas, żebyśmy mierzyli się z takim decyzjami. Dziś powinniśmy pomóc naszym mieszkańcom z mierzeniem się problemami dotyczącymi m.in. utraty zatrudnienia, pomóc im w tym jak utrzymać miejsca pracy, w jaki sposób pomóc utrzymać zakłady pracy a nie skupiać się na  tym ile powinna wynosić opłata za śmieci - Dziś podnosząc opłatę z 13, 50 zł dla emerytki  mieszkającej przy ul. Słowackiego na 58 zł, odbieramy jej możliwość wykupienia leku  (…) - mówił. 

W mieście jest tysiące ludzi nie płacących za śmieci – przypomniał Radny Ireneusz Dzienisiewicz. Problem jest od 7 lat - i jak twierdzi, miasto nic z nim nie zrobiło.

 - Cezary Winkler Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego UM przypominał także radnym o obowiązujących przepisach i nakazach wynikających z ustawy, na których samorząd musi bazować i do których musi się dostosować. Zaznaczył, że żaden z omawianych systemów nie jest idealny i niestety żadnego nie uda się dostosować idealnie do każdego gospodarstwa.

 - Poszliśmy po najmniejszej linii oporu! Ta stawka jest nie do przyjęcia! Jest stanowczo, stanowczo za wysoka – mówiła Radna Anna Wojciechowska, twierdząc, że to najwyższa stawka w porównaniu do innych samorządów, jak np. Augustów czy Gołdap.- Jak oni kalkulowali, jak u nich zostało to wyliczone, ja nie potrafię tego zrozumieć – pytała! - Dlaczego u nas  w Ełku jest wszystko najdroższe? Najdroższe stawki, najdroższe paliwo, najdroższe inwestycje, najdroższe utrzymanie. Szkoda, że wynagrodzenia nie są najdroższe – kontynuowała Radna Anna Wojechowska. 

Stanowczo zaprzeczył temu Naczelnik Wydziału Mienia komunalnego Cezary Winkler.

Głosu wszystkich wypowiadających się w powyższym temacie możecie wysłuchać tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=atIS1g10_ls

Kiedy zapadnie decyzja w sprawie opłat za śmieci odbierane od ełczan? 

W środę 27 maja 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku. Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.W proponowanym porządku obrad przewiduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.